ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก ortho-club.com

1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
   ortho-club.com หากทีมงานตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการ
   เป็นสมาชิกได้

2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้
   ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจารมิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์
    การเป็นสมาชิกได้

4. สมาชิก ortho-club.com จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ

       - Personal Profile แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

       - สามารถตั้งกระทู้โพสข้อความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ สมาชิกได้

       - มีสิทธิรับของรางวัลในกรณีมีกิจกรรมร่วมสนุกกับทางเวบไซต์

5. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง ortho-club.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจาก
    จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6. ทีมงาน ortho-club.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

7. ทีมงาน ortho-club.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
    ล่วงหน้า